Vanliga frågor om mask hos katt

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om mask hos katt – till exempel hur vanligt det är med mask hos katt, hur din katt smittas med mask, vilka de vanligaste typerna av mask hos katt är i Sverige och mycket mer.Frågor och svar

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om mask hos katt – till exempel hur vanligt det är med mask hos katt, hur din katt smittas med mask, vilka de vanligaste typerna av mask hos katt är i Sverige och mycket mer.

Frågor och svar


Är det vanligt att katter får mask?

Ja, det är mycket vanligt. I stort sett alla katter smittas med mask någon gång i sitt liv, och de flesta kattungar smittas redan som nyfödda via modersmjölken. Ungkatter och vuxna katter smittas ibland med mask. Hur stor risk det är att katten ska få mask beror på hur den lever.


Hur smittas katter med mask?

De olika maskarna har olika smittvägar. En sorts bandmask kan överföras med loppor och andra typer, till exempel spolmask, hakmask och lungmask, kan överföras till katten om den äter sniglar eller bytesdjur som fåglar och smågnagare. Vilostadier av spolmask kan finnas kvar i katten i åratal. När katten får ungar kan de vilande stadierna aktiveras och smitta ungarna via modersmjölken.


Kan jag se om katten har mask?

Det kan finnas synliga tecken på att katten har mask, eftersom vissa maskarter syns i avföring eller uppkastningar. Många maskarter kan dock inte ses omedelbart och ger inte alltid symtom, medan andra ger upphov till allvarlig sjukdom hos katten. Om masken inte är synlig för blotta ögat kan veterinären ställa diagnos genom att undersöka avföringen i mikroskop. Det är inte ovanligt med falskt negativa prover, så ofta behövs det flera avföringsprover innan man kan vara säker på att katten inte har mask.


Kan katten smitta mig eller min familj med mask?

Människan har andra inälvsmaskar än katten. Trots det kan det hända att du eller någon annan i familjen smittas av er katt, men normalt leder smittan inte till sjukdom. Larver av vissa maskarter kan dock ge upphov till sjukdom om de smittar människa.

Smittan sker genom nära kontakt med kattens avföring. Därför bör man täcka över sandlådor när de inte används eftersom småbarn är särskilt utsatta, bland annat för att de ofta stoppar fingrarna i munnen.


Hur behandlar jag mask hos katten?

Maskmedel för katter finns att köpa receptfritt på apotek. Det finns olika preparat som man kan välja bland beroende på masktyp och kattens ålder och storlek. Behandlingen är mycket effektiv mot de flesta inälvsmaskar och efter en behandling blir katten normalt botad. Däremot finns det inga preparat med långtidsverkan, vilket betyder att katten kan smittas med mask igen längre fram.


Kan jag förhindra att min katt får mask?

Om katten är frisk och vital minskar risken för sjukdom i samband med smitta. Om det går kan du hålla uppsikt över vad katten gör, till exempel när den är ute. Även smådjur som fåglar, möss, insekter och sniglar är smittkällor. Det är i princip omöjligt att förhindra en katt som får vara ute från att fånga och äta smådjur eftersom det ligger i kattens natur att jaga.


Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med katten på resa?

I andra länder, till exempel i Sydeuropa, finns det sjukdomar och parasiter som inte förekommer i Sverige. Därför bör du skydda din katt med vaccinering och maskbehandling.

Exempel på mask som din katt kan utsättas för på utlandsresor är tropisk hjärtmask, som finns i Sydeuropa och överförs till katten via myggbett. Katter är dock mycket mindre mottagliga för att smittas med tropisk hjärtmask än hundar.

En annan mask som katten riskerar att smittas av på resor är rävens dvärgbandmask. Den har hittats vid några tillfällen i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa, där risken för smitta därför är större. Masken är relativt ofarlig för katten men kan spridas till människor och ge en allvarlig sjukdom.
Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara ID-märkt och vara vaccinerat mot rabies. Norge kräver inte avmaskning av katt före inresa men det krävs pass och ID märkning för en katt som reser från Sverige till Norge, du måste dock kunna dokumentera att katten är norsk eller svensk.

Att resa med katt kräver planering och det är en bra idé att kontakta sin veterinär i god tid för att se till att alla krav är uppfyllda. Reglerna för resa med djur finns på Jordbruksverkets webbplats på jordbruksverket.se.


Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.