Gör testet och se om din katt riskerar att få mask

Riskerar min katt att få mask?

Hur gammal är din katt?

Kattungar bör avmaskes från tre veckors ålder och vid avmaskning av kattungen behandlas även kattmamman. Därefter fortsätter behandlingen varannan till var fjärde vecka beroende på preparat upp till tre månaders ålder.

Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask.

Katter som fångar bytesdjur eller på annat sätt löper stor risk att smittas bör avmaskas flera gånger per år.

Använd inte Milbemax till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Om du har en vuxen katt som har haft mask eller befinner sig i riskgruppen bör den undersökas och behandlas regelbundet, dock minst fyra gånger om året.

Kom ihåg att om din katt är eller har varit i länder med rävens dvärgbandmask kan det bli nödvändigt att behandla katten efter hemkomsten eller varje månad under resan.

Besvara nedanstående frågor för att avgöra vilken riskgrupp din katt befinner sig i. Obs! På kattpensionat bör det finnas en behandlingsplan mot mask som utvärderas regelbundet. Katter som åker med utomlands ska behandlas efter den riskgrupp de befinner sig i samt de regler som gäller i respektive land.

Är din katt utomhus mycket?

Brukar katten vara på kattpensionat?

Är din katt endast utomhus periodvis?

Är din katt en innekatt?

Skicka

Din katt är i riskgrupp A

Låg risk

Katter har inte så stor risk för att få mask om de mest vistas inomhus. Men kom ihåg att risken ökar om katten tas med på resa utomlands.


Din katt är i riskgrupp B

Medelhög risk

En katt som vistas mycket i naturen eller är en ungkatt ingår ofta i riskgrupp B. Vuxna katter bör avmaskas minst fyra gånger om året vid tecken på mask, efter diagnos eller om risken är känd.


Din katt är i riskgrupp C

Hög risk

Katter som är mycket utomhus, har varit utomlands eller ofta vistas på kattpensionat är alla i den högre riskgruppen och bör avmaskas upp till tolv gånger om året. Prata med din veterinär om vilken frekvens som är lämpligt för din katt.

Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.