Vill du resa till utlandet med din katt?

Om du tänker ta med dig katten på en resa utanför Sverige är det viktigt att först prata med din veterinär. Berätta vart du ska resa och hur länge du ska vara borta. Sedan kan ni komma överens om ett program för behandling som uppfyller lokala krav och skyddar katten på bästa sätt.

Vill du resa till utlandet med din katt?

Vill du resa till utlandet med din katt?

Om du tänker ta med dig katten på en resa utanför Sverige är det viktigt att först prata med din veterinär. Berätta vart du ska resa och hur länge du ska vara borta. Sedan kan ni komma överens om ett program för behandling som uppfyller lokala krav och skyddar katten på bästa sätt.

Vanliga frågor


Kan man ta med sig katten när man reser?

Javisst. I de flesta länder går det utmärkt, men tala alltid först med din veterinär om vilka regler som gäller i det land eller de länder du tänker besöka.


Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med katten på resa?

Man behöver planera sin resa med katt. Börja med att prata med din veterinär för att i god tid vara säker på att alla krav uppfylls. Det finns till exempel sjukdomar och parasiter i Sydeuropa som inte förekommer i Sverige, så därför kan det vara en god idé att vaccinera din katt innan resan. Tropisk hjärtmask är en av de maskar som din katt kan smittas av utomlands. Den finns i Sydeuropa och smittar katten genom myggbett. Dock ska nämnas att katter är mycket mindre mottagliga för att bli smittade med tropisk hjärtmask än vad hundar är.

Katten riskerar även att smittas av rävens dvärgbandmask vid utlandsresor. Masken har påträffats i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa, där risken för smitta därför är större. Den är relativt ofarlig för katten, men kan i sällsynta fall spridas till människor och ge upphov till allvarlig sjukdom.

Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara ID-märkt och vaccinerat mot rabies. Norge kräver inte avmaskning av katt före inresa men det krävs pass och idmärkning. Du måste dock kunna dokumentera att katten är norsk eller svensk. Reglerna för resa med katt finns på Jordbruksverkets webbplats på jordbruksverket.se.


Avmaskning

Om katten ska med på resa bör du rådgöra med din veterinär om du behöver avmaska den innan eller efter resan.. På många platser finns det risk att din katt kan smittas av mask - och ibland kan den smitta vidare till människa. Vi bör alla ta ansvar för att minska risken för att sprida parasiter och därför är det bra om du behandlar din katt, även om det inte är ett krav i de länder du ska besöka.

Några länder kräver att katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de får komma in i landet.
I Storbritannien, Irland,Finland och Malta måste t ex katten behandlas 1-5 dagar före inresa.

En veterinär ska göra avmaskningen med en produkt som innehåller antingen prazikvantel eller epsiprantel. Reser du till Norge eller Finland regelbundet kan du i stället behandla djuret var 28:e dag. Kraven ändras dock med jämna mellanrum. På jordbruksverket.se finns de aktuella bestämmelserna.


Infektionssjukdomar på resan

Katter kan även smittas med andra infektionssjukdomar och vissa av dem ger inga symtom förrän långt efter att katten har smittats. Det är ditt ansvar som kattägare att förebygga sjukdom, så innan du tar med katten utomlands bör du diskutera med din veterinär hur du kan minska risken för att katten blir smittad.

I Medelhavsområdet finns till exempel infektionssjukdomen leishmanios, som kan överföras till katt via sandmyggor (förekommar dock sällant hos katt). Leishmanios kan utvecklas till en allvarlig systemisk sjukdom som kräver behandling livet ut. Katten bör därför skyddas med en produkt som förhindrar myggbett. Det är dessutom klokt att hålla katten inomhus på kvällen och natten.


Kontakta din veterinär

Diskutera alltid med din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta, så att ni tillsammans kan komma överens om en behandling som både skyddar katten maximalt och uppfyller lokala krav.


Checklista inför resan

Efter veterinärens hälsoundersökning av din katt, försäkra dig om att alla vaccinationer, avmaskningar och övriga behandlingar förs in i djurpasset. Studera nedanstående checklista inför resan och kolla gärna ”Vanliga frågor” om det är något annat du undrar över.


Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.