Vanliga maskar hos katt


Spolmask

En av de vanligaste typerna av mask hos katter förekommer hos kattungar redan från fyra veckors ålder.
Din katt kan smittas från jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta mindre djur som är smittade med mask och kattungar kan smittas via modersmjölk. Symtomen kan vara matt päls, slöhet, diarré, viktnedgång och utspänd buk. Spolmask kan i sällsynta fall även smitta människor.


Bandmask

En platt, ledad mask som lever i kattens tunntarm. Katten smittas genom att äta insekter eller smådjur som är mellanvärdar för bandmasken. Segment från bandmasken med maskens ägg hamnar i kattens avföring, och ibland kan man se de risgrynsliknande masksegmenten i avföringen. Vissa typer av bandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom.


Hakmask

Suger blod från kattens tarm och kan ge diarré, blodbrist och viktnedgång. Masken smittar via maskägg i avföringen och kan dessutom smitta genom att tränga in genom huden. Hakmask kan även smitta människor och vandra i huden och orsaka klåda och hudirritation.

Milbemax är inte godkänt för behandling av den vänliga hakmask i Sverige.


Tropisk hjärtmask

Förekommer i varmare områden som södra Europa och USA. Masken lever i kattens hjärta och blodkärlen runt hjärtat. Den överförs via myggor som sticker katten. Hos katter är infektionen ofta utan symtom eller ger bara lindriga symtom som hosta. Infektionen kan dock bli allvarlig och leda till att katten dör.

Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax tabletter
För katter över 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna har köttsmak och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din katt mot mask.