Riskerar min katt att få mask?

Risken att din katt ska få mask ökar om den är mycket ute i naturen, är yngre än sex månader, befinner sig på kattpensionat eller har rest utomlands.

Här har vi samlat de vanligaste orsakerna till att katten får mask, samtidigt som vi ger tips på hur du bäst undviker att din katt får mask. Självklart får du också veta hur du enkelt kan avmaska din katt om det skulle vara nödvändigt.


Ta med katten utomlands

Att resa utomlands med sin katt går för det mesta utmärkt. Men ett gott råd är att alltid först rådfråga din veterinär, så att du t ex har koll på vilka vaccinationer och regler som gäller i det land/de ländar som du tänker besöka. Här har vi samlat information om de vanligaste masktyperna som förekommer hos katt i Europa plus en del andra bra tips inför resan.

Vi älskar katter

Skulle oturen vara framme finns vi på Elanco här för att hjälpa dig att bli av med de objudna gästerna. Här hittar du svar på dina frågor om mask och de bästa tipsen på hur du avmaskar din katt, antingen den är fullvuxen eller kattunge.

Här får du också veta mer om vilka som är de vanligaste maskarna och vilka problem maskar kan orsaka för katter eller människor.

Vi på Elanco älskar katter och utvecklar kontinuerligt nya effektiva och lättanvända hjälpmedel för dig och din katt.

Milbemax mot mask hos katt
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För katter over 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna smakar kött och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos hund och katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din hund eller katt mot mask.

Milbemax mot mask

Välkommen till Milbemax


Välkommen till Milbemax hemsida – vi har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och är specialister på mask hos hund.
I vår guide får du reda på hur du enkelt behandlar din hund mot mask.

Vi på Elanco finns här för att hjälpa dig bli av med de
objudna gästerna, svara på dina frågor om mask samt tipsa om hur du
avmaskar din hund antingen den är fullvuxen eller valp.

Här får du också veta mer om vilka som är de vanligaste maskarna och vilka problem maskar kan orsaka för hundar eller människor.

Vi är själva passionerade hundälskare – därför utvecklar vi ständigt nya bra och lättanvända hjälpmedel för dig och din hund.

Hund leker i gräset med liten flicka

Riskerar min hund att få mask?

Om din hund är aktiv i naturen, är yngre än sex månader, befinner sig på kennel eller har rest utomlands – då löper den större risk att få mask. Det är mindre vanligt att hundar som enbart rastas i koppel får mask.

Här får du veta mer om de vanligaste orsakerna till att hunden får mask, tips på hur du bäst undviker mask hos hund och vad du gör för att enkelt avmaska din hund om det händer.

Läs

Resa utomlands med hund?

Det går bra att resa med sin hund till många länder. Men kom ihåg att först rådfråga din veterinär, så att du är säker på t.ex. vilka vaccinationer som behövs för just det land/länder som ni ska besöka.

Vi har sammanställt lite information om två vanliga masktyper i Europa och bjuder dessutom på en del bra tips inför resan.

Läs
Milbemax mot mask hos katt
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För katter over 2 kg
Milbemax tabletter används för att behandla de vanligaste inälvsmaskarna hos katter som väger över 2 kg. Tabletterna smakar kött och kan ges även till dräktiga och digivande katter.
Milbemax för katt
Milbemax tabletter
För små katter och kattungar upp till 2 kg
Milbemax har funnits på den svenska marknaden sedan 2003 och vi är specialiserade på hjälp mot mask hos hund och katt. I vår guide får du veta hur du behandlar din hund eller katt mot mask.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.