Vanliga frågor om mask hos hund

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om mask hos hund – till exempel hur vanligt det är med mask hos hund, hur din hund smittas med mask, vilka de vanligaste typerna av mask hos hund är i Sverige och mycket mer.Frågor och svar

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om mask hos hund – till exempel hur vanligt det är med mask hos hund, hur din hund smittas med mask, vilka de vanligaste typerna av mask hos hund är i Sverige och mycket mer.

Frågor och svar


Är det vanligt med mask hos hundar?

Ja, i stort sett alla hundar smittas med mask någon gång i sitt liv. De flesta valpar smittas redan i fosterstadiet eller som nyfödda via modersmjölken. Även unga och vuxna djur kan smittas med mask.

Hur stor risk det är att hunden ska få mask beror på hur den lever. Vuxna hundar får mask i olika omfattning. Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Spolmask är vanligt hos hundvalpar.

Hundar med ökad risk för mask är till exempel kennel-, jakt- och brukshundar. Hundar som reser kan drabbas av andra parasiter än de som är vanliga i vår närmiljö.

Den vanligaste typen av inälvsmask hos hund i Sverige är spolmask (rundmask), medan hakmask, piskmask och bandmask är mindre vanliga.


Hur smittas hundar med mask?

De olika maskarna har olika smittovägar. En sorts bandmask kan överföras med loppor och andra typer, till exempel spolmask, hakmask och hjärtmask, kan överföras till hunden från andra djurs avföring eller om hunden äter smådjur som sniglar, fåglar eller smågnagare. Tropisk hjärtmask smittar via myggstick.

Vilostadier av spolmask kan finnas kvar i hunden i åratal. Hos en dräktig tik kan vilostadierna aktiveras så att valparna smittas före födseln eller senare via modersmjölken.


Vilka typer av mask kan min hund smittas med?

Den vanligaste typen av inälvsmask hos hund i Sverige är spolmask (rundmask), medan hakmask, piskmask och bandmask är mindre vanliga. Andra exempel på maskar som hunden kan smittas med är fransk hjärtmask, lungmask samt rävens dvärgbandmask.

Unghundar drabbas vid äggsmitta av larvvandringar till lungor och lever. Vid smitta med spolmaskägg hos vuxna hundar utvecklas larver som vandrar ut i kroppen där de ligger vilande (inkapslade). Vid dräktighet aktiveras dessa och kan därmed smitta valparna.

Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur där de kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit. Hunden kan råka svälja ägg när den nosar runt i gräset eller få i sig larver om den äter upp en infekterad gnagare. Smitta med mask från bytesdjur ger infektion i tarmen både hos vuxna hundar och valpar.


Hur smittar spolmask?

Valpar föds ofta med spolmask, då tiken under dräktigheten aktiverar sedan tidigare inkapslade spolmasklarver och dessa vandrar över till valparna. Smitta kan även spridas via modersmjölken och tiken kan sedan återsmittas när hon följer sin instinkt att slicka valparna rena.

Unghundar drabbas vid äggsmitta av larvvandringar till lungor och lever. Vid smitta med spolmaskägg hos vuxna hundar utvecklas larver som vandrar ut i kroppen där de ligger vilande (inkapslade). Vid dräktighet aktiveras dessa och kan därmed smitta valparna.

Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Hunden kan råka svälja ägg när den nosar runt i gräset eller få i sig larver om den äter upp en infekterad gnagare. Smitta med mask från bytesdjur ger infektion i tarmen både hos vuxna hundar och valpar.


Vilka andra sätt får hund maskar på?

Hundar kan infekteras med larver när de fångar bytesdjur (smitta via mellanvärd). De kan även infekteras av ägg som finns i miljön. I miljöer med hög smittorisk, t ex träningsplatser eller i kennlar, kan det finnas mycket maskägg i jorden. Maskägg kan ligga i jorden under flera år, vilket ökar risken för att maskäggen ackumuleras och skapar en kontinuerligt hög smittrisk.


Kan jag se om min hund har mask?

Det kan finnas synliga tecken på att hunden har mask, eftersom vissa maskarter syns i avföring eller uppkastning. Många maskarter kan dock inte ses direkt och ger inte alltid symtom, medan andra ger upphov till allvarlig sjukdom hos hunden.

Om masken inte är synlig för blotta ögat kan veterinären ställa diagnos genom att undersöka avföringen i mikroskop. Det är inte ovanligt med falskt negativa prover, så ofta behövs det flera avföringsprover innan man kan vara säker på att hunden inte har mask.

Exempel på fysiska tecken på att hunden har mask är t ex diarré, dålig tillväxt, svaghet, hosta, glanslös päls eller tjock och rund buk hos valpar.

Det kan vara svårt att själv avgöra om hunden har mask, så om du är tveksam är det alltid bra att fråga din veterinär.


Kan hunden smitta mig eller min familj med mask?

Människan har andra inälvsmaskar än hunden. Trots det kan det hända att du eller någon annan i familjen smittas av er hund, men normalt leder smittan inte till sjukdom. Larver av vissa maskarter kan däremot ge upphov till sjukdom om de smittar människa.

Smittan sker genom nära kontakt med hundens avföring. Därför bör man täcka över sandlådor när de inte används eftersom småbarn är särskilt utsatta, bland annat för att de ofta stoppar fingrarna i munnen.


Kan jag förhindra att min hund får mask?

Om hunden är frisk och vital minskar risken för sjukdom i samband med smitta. Om det går kan du hålla uppsikt över vad hunden gör, till exempel när du rastar den. Avföring från andra djur är en viktig smittkälla och därför är det viktigt att hunden inte äter eller luktar på sådan. Även smådjur som fåglar, möss, insekter och sniglar kan vara smittkällor.


Hur stor är risken för att min hund ska smittas med mask?

Risken för smitta beror på hundens levnadssätt. För en hund som sällan kommer i kontakt med andra hundar och rastas i koppel är risken liten. Däremot är risken betydligt större för hundar som tidigare har haft mask, hundar som befinner sig på platser där det finns många andra hundar samt jakthundar och andra hundar som får vara lösa i naturen.

För valpar är risken särskilt hög eftersom spolmask smittar mycket effektivt mellan tik och valpar. I samband med resa ska man vara uppmärksam på att det kan finnas risk för smitta med andra maskar än de som finns i Sverige och att det därför kan vara en god idé att behandla sin hund.


Hur lång tid har tabletten effekt?

Milbemax avmaskar din hund. Däremot har avmaskningen ingen långtidseffekt, så beroende på din hunds risk för återsmitta bör du behandla den igen om du misstänker att den har drabbats av mask.


Varför ska man behandla hunden mot mask?

För att trygga hundens hälsa, förhindra smitta till människor, minska spridningen av parasiter till nya områden och minska risken för smitta till andra djur.


Kan jag själv eller min familj smittas av mask?

Hundens och kattens inälvsmaskar smittar endast i sällsynta fall oss människor. Smitta överförs vid närkontakt med djuret eller via djurets avföring. Små barn är särskilt utsatta, bl a för att de stoppar fingrarna i munnen eller låter hunden slicka dem i ansiktet. Rävens dvärgbandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom.


Varför är rävens dvärgbandmask så viktig?

Rävens dvärgbandmask förekommer bl a hos räv och hund. Mellanvärden, bl a människa och smågnagare, kan utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Behandling av människa som smittats med dvärgbandmask är komplicerad.


Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med hunden på resa?

I andra länder finns det sjukdomar och parasiter som inte förekommer i Sverige. Därför bör du undersöka hur det ser ut i det land/de länder du ska till och skydda din hund med vaccinering och avmaskning.

Exempel på mask som din hund kan utsättas för på utlandsresor är tropisk hjärtmask, som finns i Sydeuropa och överförs till hunden via myggbett. Masken växer i hjärtat och i stora blodkärl och kan göra hunden allvarligt sjuk.

En annan mask som hunden riskerar att smittas av på resor är rävens dvärgbandmask. Den har hittats vid några tillfällen i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa. Masken är relativt ofarlig för hunden men kan smitta människor och då leda till allvarlig sjukdom.

Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara ID-märkt och vaccinerat mot rabies. Vissa länder, till exempel Norge, kräver dessutom maskbehandling före inresa.

Därför måste man planera noga när man ska resa med sin hund och det är en bra idé att i god tid kontakta sin veterinär för att se till att alla krav är uppfyllda. Reglerna för resa med djur finns på Jordbruksverkets webbplats: jordbruksverket.se.


Hur behandlar jag mask hos hunden?

Milbemax maskmedel för hundar finns att köpa receptfritt på apotek.


Milbemax mot mask hos hund
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.
Milbemax mot mask hos hund
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.