Ska du resa utomlands med din hund?

Om du ska resa utomlands med din hund är det viktigt att tala om för din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta. Så kan ni komma överens om ett behandlingsprogram som både uppfyller lokala krav och ger hunden maximalt skydd.

De aktuella maskarna som kan smitta din hund är framförallt tropisk hjärtmask och rävens dvärgbandmask. Ta en titt på kartan, så ser du var de är vanligast. Du kan även läsa mer om dem i avsnittet om de vanligaste masktyperna hos hundar.

Ska du resa utomlands med din hund?

Ska du resa utomlands med din hund?

Om du ska resa utomlands med din hund är det viktigt att tala om för din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta. Så kan ni komma överens om ett behandlingsprogram som både uppfyller lokala krav och ger hunden maximalt skydd.

De aktuella maskarna som kan smitta din hund är framförallt tropisk hjärtmask och rävens dvärgbandmask. Ta en titt på kartan, så ser du var de är vanligast. Du kan även läsa mer om dem i avsnittet om de vanligaste masktyperna hos hundar.


Vanliga frågor om att resa utomlands med hund

Hund med resväskor.

Kan man ta med sig hunden när man reser?

Ja, det går alldeles utmärkt i många länder - men det är viktigt att först tala med sin veterinär om vilka regler som gäller i det land eller de länder man tänker besöka.


Tänk på följande när du ska ta hunden med dig utomlands

Hunden behöver ha en ID-märkning med mikrochip (för djur märkta före 3 juli 2011 gäller även läslig tatuering - datum för tatueringen ska framgå i passet).

Dokumentation av att hunden har vaccinerats mot rabies i enlighet med lagstiftningen krävs också, liksom EU-pass för sällskapsdjur.

Det är Jordbruksverket som fastställer bestämmelserna för in- och utförsel av hundar i Sverige. Läs vad som gäller på jordbruksverket.se.


Avmaskning

Om du ska ta med hunden på resa bör du fråga din veterinär om avmaskning behövs innan eller efter resan, eftersom det på många platser finns risk för att din hund smittas av mask. I vissa fall finns även risk för att smittan förs vidare till människa.

Spridning av parasiter är ett allmänt problem och vi bör alla ta ansvar för att minska risken. Därför är det bra om du låter behandla ditt djur även om det inte är ett krav i det land eller de länder du ska resa till.

I vissa länder krävs att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. För Storbritannien, Irland, Finland, Malta och Norge gäller att hunden måste behandlas 1-5 dagar före inresa. Avmaskningen ska utföras av veterinär och göras med en produkt som innehåller prazikvantel eller epsiprantel.

Om du reser till Norge eller Finland regelbundet kan du i stället behandla djuret var 28:e dag. Kraven ändras dock med jämna mellanrum. Se Jordbruksverkets aktuella bestämmelser på jordbruksverket.se.


Infektionssjukdomar på resan

Det är viktigt att vara medveten om att hundar också kan smittas med andra infektionssjukdomar. En del av dessa ger inga symtom förrän långt efter att hunden har smittats och djurägaren ansvarar för att förebygga sjukdom. Innan du tar med hunden på resa bör du därför rådgöra med din veterinär om vad du kan göra för att minska risken för att hunden utsätts för smitta.

I Medelhavsområdet finns bland annat infektionssjukdomen leishmanios som överförs till hund via sandmyggor. Leishmanios kan utvecklas till en allvarlig systemisk sjukdom som kan kräva livslång behandling. Därför bör hunden skyddas under resan med en produkt som förhindrar myggbett. Dessutom är det klokt att hålla hunden inomhus på kvällen och natten.


Kontakta din veterinär

Tala alltid om för din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta, så att ni kan komma överens om ett behandlingsprogram som både uppfyller lokala krav och ger hunden maximalt skydd.


Checklista inför resan

När din veterinär har gjort en hälsoundersökning av din hund, se till att dess vaccinationer, avmaskningar och övriga behandlingar förs in i djurpasset. Gå igenom nedanstående checklista inför resan och kolla gärna ”Vanliga frågor” om det är något annat du undrar över.


Milbemax mot mask hos hund
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.
Milbemax mot mask hos hund
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax Vet förpackning
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.
Milbemax vet filmdragerade tabletter för katter 4/10 mg och 16/40 mg. Milbemax vet. tabletter och tuggtabletterför hundar 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg. Innehållar milbemycinoxim och prazikvantel. Indikationer: Behandling av blandinfektioner med immatura och adulta cestoder och nematoder.Förebyggande mot dirofilarios (tropisk hjärtmask), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad. Kontraindikationer: Katt: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg. Hund:Skall inte användas till valpar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter. Dos och administreringssätt: Katt: Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos. Hund: Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask och Thelazia, se www.fass.se) Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste den rekommenderade dosen följas strikt. Om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär.. Biverkningar: I mycket sällsynta fall har följande tecken observerats (hos katter speciellt hos unga katter): Överkänslighetsreaktioner, systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré)(katt), (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling)(hund). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet och laktation: Kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar. Status: Tabletter katt: 2 och 4 styck blister, receptfri, 20 och 50 styck blister, receptbelagd. Tabletter hund: 2 och 4 styck blister, receptfri, 50 styck blister, receptbelagd. Tuggtabletter hund: 2 styck blister, receptfri, 48 styck blister, receptbelagd. Se fullständig produktinformation på www.fass.se. . Elanco Denmark Aps, Lyskær 3E, DK – 2730 Herlev. Januari 2019 PM-SE-19-0026 ©2018. Elanco and its affiliates.