Vanliga typer av mask hos hund


Spolmask

Spolmask är den vanligaste inälvsmasken hos hundar. Symtomen kan vara matt päls, slöhet, diarré, viktnedgång och utspänd buk.

Valpar föds ofta med spolmask, då tiken under dräktigheten utvecklar sen tidigare inkapslade spolmasklarver och dessa vandrar över till valparna i livmodern. Smitta kan även spridas via modersmjölken och tiken kan sen återsmittas när hon följer sin instinkt att slicka valparna rena.

Unghundar har vid äggsmitta larvvandringar till lungor och lever. Vid smitta med spolmaskägg hos vuxna hundar utvecklas larver som vandrar ut i kroppen där de ligger vilande (inkapslade). Vid dräktighet aktiveras dessa och kan därmed smitta valparna. Din hund kan också smittas med mask från jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta smådjur som har mask. Smitta med mask från bytesdjur ger infektion i tarmen både hos vuxna hundar och valpar.

Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit. Hunden kan råka svälja ägg när den nosar runt i gräset eller få i sig larver om den äter upp en infekterad gnagare.

Spolmask kan i sällsynta fall även smitta människor.


Bandmask

Bandmask är en platt, ledad mask som lever i hundens tunntarm. Ett av symtomen är små masksegment som kommer ut och ger irritation i området runt hundens ändtarmsöppning, vilket kan få hunden att ”åka på rumpan”.

Bandmasken överförs via värddjur som loppor, sniglar, gnagare, fisk m.fl. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva upp till ett år. Om en hund får i sig de här djuren när den äter gräs, bytesdjur, råa inälvor eller vid jakt, överförs infektionen till hunden. Bandmaskägg kan också ätas av loppor och därefter utvecklas hos dem. När hundarna putsar sig äter de upp lopporna och livscykeln fortsätter.

Eftersom bandmask behöver en mellanvärd är den förhållandevis sällsynt hos hundar. Om det inte finns loppor eller andra mellanvärdar i hundens omgivningar utvecklas inte bandmaskens ägg vidare och smittar därmed inte hunden.

Rävens dvärgbandmask förekommer bland annat hos räv och hund. Masken utvecklas i värddjurets tunntarm och utsöndrar ägg som via avföringen förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärdar, bland annat människa och smågnagare, smittas av ägg och kan via larvstadiet utveckla blåsor i levern som skadar organet. Om en människa blir mellanvärd kommer larven (blåsan) att växa ohämmat, vilket kan orsaka en allvarlig hälsorisk.

Rävens dvärgbandmask finns i stora delar av Västeuropa, vanligast i Centraleuropa, där upp till varannan räv är infekterad inom vissa områden. Längre norrut är färre rävar smittade. Rävar med rävens dvärgbandmask finns inte bara i skogs- och jordbrukslandskap utan även i storstadsområden. Parasiten sprider sig allt mer i dessa områden och är etablerad i Danmark och nu även i Sverige.


Hundens lungmask

Lungmask finns hos räv, hund, varg och tvättbjörnar med flera. Hos hunden lever den främst i luftvägarna, hjärtat och de stora blodkärlen runt hjärtat. Vanliga symtom är trötthet och torrhosta hos hunden.

Lungmask smittar via larver som infekterat sniglar och grodor då de kommit i kontakt med hundars avföring.

Andra hundar kan sedan smittas genom att äta en smittad snigel. Mindre infektioner med lungmask är i regel ofarliga men stor förekomst kan orsaka allvarliga lungproblem.


Hakmask

Hakmask finns i två varianter där den som förekommer i norr är den minst farliga och sällan förekommer hos svenska hundar. När den förekommer är det ofta i kennelmiljöer eller hos import- eller jakthundar. Vanliga symtom på hakmask är svaghet, blodbrist och diarré. Nordlig hakmask är inte en godkänd indikation för Milbemax.

Hakmask och tropisk hakmask (se nedan) smittar via maskägg i avföringen och hakmask kan dessutom smitta genom att tränga in genom huden. För att kunna orsaka sjukdom måste en stor mängd mask ackumuleras, vilket kan inträffa i till exempel kennlar. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade hundar. Sedan sväljs de ner av andra hundar och livscykeln fortsätter. Hakmasken suger blod från hundens tarm och kan ge diarré, blodbrist och viktnedgång.

Hakmask kan i sällsynta fall även smitta människor, vandra i huden, orsaka klåda och hudirritation.

Tropisk hakmask är utbrett i södra Europa och kan ge blodbrist och nedsatt allmäntillstånd då de suger blod från tarmslemhinnan. Larverna från den tropiska hakmasken kan borra sig in i hundens hud (oftast mellan trampdynorna) eller också får hunden i sig dem när den slickar rent tassarna efter en promenad. Valpar kan smittas av hakmask via modersmjölken. Vissa sorters hakmask kan även ge hudsjukdom hos människa.


Piskmask

Piskmask förekommer sällan hos svenska hundar och när de gör det är det ofta i kennelmiljöer och hos import- eller jakthundar. Symtom på piskmask kan vara att hunden är irriterad i ändtarmen.

Piskmaskens ägg sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade hundar. Sedan sväljs de ner av andra hundar och livscykeln fortsätter. Valpar kan smittas av piskmask via modersmjölken.


Hjärtmask

Hjärtmask finns i två varianter – fransk hjärtmask och tropisk hjärtmask. Båda kan medföra allvarliga konsekvenser för hunden och i framskridna stadier är infektionen dödlig.

Fransk hjärtmask förekommer i både Sverige och Danmark och i ett antal andra länder. Vanliga symtom kan vara andningsbesvär, blödningar och hjärtbesvär som kan vara dödliga. Hundar kan få i sig larver genom kontakt med infekterade sniglar eller grodor.

Tropisk hjärtmask förekommer i varmare områden i södra Europa och USA. Vanliga symtom är hosta, slöhet, blödningar och nedsatt prestationsförmåga. Tropisk hjärtmask överförs via myggor som sticker hunden och därefter lever i hundens hjärta och artärer. Medan maskarna utvecklas släpper de ut mycket små larver i djurets blod, som sedan sväljs av myggor som suger blod från det infekterade djuret. Hundar kan även föra infektionen vidare via sin saliv.

Milbemax mot mask hos hund
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.
Milbemax mot mask hos hund
Milbemax tabletter
För hundar och valpar
Milbemax tabletter är den klassiska tabletten mot mask hos hund med effekt mot vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar. Produkten ska administreras i samband med eller efter foderintag.
Milbemax tuggtabletter
För hundar och valpar
Milbemax tuggtablett är en välsmakande och tuggvänlig tablett mot mask hos hund. Tack vare sin mjuka konsistens och tilltalande smak av kyckling är den enkel att ge till såväl valpar som vuxna hundar.